ZESPÓŁ

 

FESTIWAL 2015

Kuratorzy festiwalu:
MARTA KOŁACZ, CEZARY LISOWSKI

Koordynatorka festiwalu:
RENATA SARGALSKA

Koordynatorka konferencji naukowej:
MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA

Koordynatorka Targów Dizajnu:
ALICJA HRYCKIEWICZ

Program edukacyjny:
EDUAKCJE – DZIAŁ EDUKACJI CSW TORUŃ

Identyfikacja graficzna:
KAROLINA RYFKA, TOMASZ CHWIALKOWSKI

Dokumentacja fotograficzna:
TYTUS SZABELSKI

PR & Media:
KATARZYNA DREWNOWSKA – TOCZKO,  MONIKA NOWAKOWSKA,  PIOTR ZAWAŁKIEWICZ

Współpracowicy:
OLIWIA JURKIEWICZ

 

WYSTAWY

Kuratorzy wystaw:
MARTA KOŁACZ, CEZARY LISOWSKI, KATARZYNA KLUCZWAJD

Koordynatorka wystaw:
RENATA SARGALSKA

Aranżacja wystaw:
TOMASZ CHWIAŁKOWSKI

Produkcja wystaw:
MACIEJ KOPCZYŃSKI, WOJCIECH RUMINSKI, KATARZYNA TRETYN

Wywiady z projektantami:
WALDEMAR BUJAK, MARTA NOWICKA