RZECZY WSPÓLNE – KONFERENCJA NAUKOWA

RZECZY WSPÓLNE - KONFERENCJA NAUKOWA

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową
Rzeczy wspólne.
Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX wieku
która odbędzie się w dniach
15‒16.06.2015 r.
w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Konferencja Rzeczy wspólne. Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX wieku organizowana

jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu w ramach 2. edycji Festiwalu

Architektury i Wzornictwa TORMIAR, która będzie miała miejsce w Toruniu w dniach

12.06‒18.10.2015 r.

 

Tematem przewodnim tegorocznej odsłony festiwalu jest idea spółdzielczości, odniesiona do

twórczości artystycznej i wytwórczości rzemieślniczej w XX wieku w Polsce. Organizując

w ramach festiwalu konferencję naukową, stawiamy sobie za cel zebranie informacji i możliwie

najszerszą popularyzację wiedzy na temat samoorganizacji i kolektywnej pracy projektantów,

plastyków i wykonawców zrzeszonych w różnego typu spółdzielniach. Chcemy, by druga edycja

TORMIAR-u poprzez wystawy, spotkania, wykłady i konferencję naukową stała się platformą

dyskusji i wymiany wiadomości na temat spółdzielczości w kontekście polskiego rzemiosła

artystycznego.

Trwające od pewnego czasu wzmożone zainteresowanie zagadnieniami związanymi z polskim

wzornictwem przemysłowym oraz swoista „moda” na dizajn zaowocowały wieloma projektami,

wystawami i publikacjami dedykowanymi tej tematyce. Wytworzył się też pewnego rodzaju kanon

polskiego dizajnu, panteon najważniejszych nazwisk, projektów, realizacji – dający jednak niepełny

obraz XX-wiecznego wzornictwa. Niestety mimo kolejnych badań i nowych odkryć wciąż

powtarzany jest ten sam utarty już zestaw, pozostawiając w anonimowości projektową twórczość

dziesiątek artystów oraz wytwórczość setek rzemieślników w wielu zakładach, warsztatach,

spółdzielniach.

Brakuje szczegółowych badań na temat działalności poszczególnych spółdzielni, prezentujących je

zarówno pod kątem historycznym, jak i przyglądających się produkowanym przez nie wyrobom od

strony stylistycznej i artystycznej. W wielu przypadkach nie jest znana współpraca artystów

plastyków z małymi, lokalnymi zakładami lub nierozpoznany pozostaje jej zakres.

Niezidentyfikowani są projektanci i autorzy licznych form i wzorów dekoracji przedmiotów, choć

te do dziś pozostają w naszym otoczeniu, a często przez lata kształtowały polską rzeczywistość.

Zupełnie bezimiennymi pozostają zaś ich warsztatowi wykonawcy.

Chcielibyśmy, by konferencyjna debata przebiegała wokół takich problemów badawczych jak:

kontekst społeczno-polityczny i historyczny powstawania spółdzielni i ich organizacja;

samoorganizacja artystów i rzemieślników; powołanie Centrali Przemysłu Ludowego

i Artystycznego; działalność Cepelii; wcielanie i funkcjonowanie zakładów w systemie centralnego

zarządzania; sylwetki projektantów; współpraca artystów z zakładami produkcyjnymi; projekty

i procesy ich wcielania do realizacji; przeglądy wyrobów poszczególnych wytwórni; problemy

stylowe; problemy warsztatu, materiału i techniki; współczesna konserwacja obiektów; obecność

wyrobów spółdzielczych na rynku antykwarycznym.

Konferencja podsumowana zostanie poprzez publikację wydaną nakładem Wydawnictwa Centrum

Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

 

Page2