.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową

Rzeczy wspólne.
Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX wieku

która odbędzie się w dniach
15‒16.06.2015 r.

Konferencja „Rzeczy wspólne. Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX wieku” organizowana jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu w ramach 2. edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR, która będzie miała miejsce w Toruniu w dniach 12.06‒18.10.2015 r. Tematem przewodnim tegorocznej odsłony festiwalu jest idea spółdzielczości, odniesiona do twórczości artystycznej i wytwórczości rzemieślniczej w XX wieku w Polsce. Organizując w ramach festiwalu konferencję naukową, stawiamy sobie za cel zebranie informacji i możliwie najszerszą popularyzację wiedzy na temat samoorganizacji i kolektywnej pracy projektantów, plastyków i wykonawców zrzeszonych w różnego typu spółdzielniach. Chcemy, by druga edycja TORMIAR-u poprzez wystawy, spotkania, wykłady i konferencję naukową stała się platformą dyskusji i wymiany wiadomości na temat spółdzielczości w kontekście polskiego rzemiosła artystycznego.

Trwające od pewnego czasu wzmożone zainteresowanie zagadnieniami związanymi z polskim wzornictwem przemysłowym oraz swoista „moda” na dizajn zaowocowały wieloma projektami, wystawami i publikacjami dedykowanymi tej tematyce. Wytworzył się też pewnego rodzaju kanon polskiego dizajnu, panteon najważniejszych nazwisk, projektów, realizacji – dający jednak niepełny obraz XX-wiecznego wzornictwa. Niestety mimo kolejnych badań i nowych odkryć wciąż powtarzany jest ten sam utarty już zestaw, pozostawiając w anonimowości projektową twórczość dziesiątek artystów oraz wytwórczość setek rzemieślników w wielu zakładach, warsztatach, spółdzielniach.

Brakuje szczegółowych badań na temat działalności poszczególnych spółdzielni, prezentujących je zarówno pod kątem historycznym, jak i przyglądających się produkowanym przez nie wyrobom od strony stylistycznej i artystycznej. W wielu przypadkach nie jest znana współpraca artystów plastyków z małymi, lokalnymi zakładami lub nierozpoznany pozostaje jej zakres. Niezidentyfikowani są projektanci i autorzy licznych form i wzorów dekoracji przedmiotów, choć te do dziś pozostają w naszym otoczeniu, a często przez lata kształtowały polską rzeczywistość. Zupełnie bezimiennymi pozostają zaś ich warsztatowi wykonawcy.

Chcielibyśmy, by konferencyjna debata przebiegała wokół takich problemów badawczych jak: kontekst społeczno-polityczny i historyczny powstawania spółdzielni i ich organizacja; samoorganizacja artystów i rzemieślników; powołanie Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego; działalność Cepelii; wcielanie i funkcjonowanie zakładów w systemie centralnego zarządzania; sylwetki projektantów; współpraca artystów z zakładami produkcyjnymi; projekty i procesy ich wcielania do realizacji; przeglądy wyrobów poszczególnych wytwórni; problemy stylowe; problemy warsztatu, materiału i techniki; współczesna konserwacja obiektów; obecność wyrobów spółdzielczych na rynku antykwarycznym.

Konferencja podsumowana zostanie poprzez publikację wydaną nakładem Wydawnictwa Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Kuratorzy festiwalu

Marta Kołacz
Cezary Lisowski

Koordynatorka konferencji
Małgorzata Kopczyńska

Współpraca
Renata Sargalska

KONFERENCJA TORMIAR RZECZY WSPÓLNEMożliwość komentowania jest wyłączona.